Styret

Styret i Skjetten basket består av foreldre til spillere, eller forhenværende spillere.

Det er alltids noen av barna til de som sitter i styret som slutter å spille basketball, og av den grunn trenger vi flere til å dra lasset sammen med oss. Så om du har lyst, som foreldre eller som spiller, til å engasjere deg i klubben er du hjertlig velkommen til å ta kontakt med styret, vi trenger alltid flere.

Ingen er tjent med en overarbeidet ledelse. Spillere, foreldre, trenere, dommere, tilskuere og motstandere vil alle få det bedre om vi er mange til å dra lasset sammen. Jo flere vi er, jo morsommere har vi det i lag og jo mindre jobb blir det på hver enkelt!

Leder

Lene Høyseter Larsen
T: 90 51 98 51
E: lene@sskbasket.no

Økonomiansvarlig

Berit Babik
T: 91 37 27 80
E: berit@sskbasket.no

Sportslig leder

Ole A R Teigen
T: 928 29 812
E: ole@sskbasket.no

Nestleder

Adnan Jamil
T: 918 69 292
E: Adnan.Jamil73@gmail.com

Styremedlem

Kenneth Urdalen
T: 928 24 010
E: Kennethurdalen@hotmail.com

Styremedlem

Anne Lene Jørstad
T: 920 50 602
E: annelene@sskbasket.no

Vara

Rudolf Babik
T: 90 13 76 19
E: rudolf@sskbasket.no

Vara

Maja Mattsson Lundmark
T: 992 11 799
E: maja@sskbasket.no

Vara

Jan-Tore Andersen
T: 916 73 782
E: jt@sskbasket.no