Priser - sesongen 2021/2022

Tabellen viser priser for våre ulike aktiviteter – lagtrening, tilleggstrening m. m

For å delta på klubbens aktiviteter må man være medlem av klubben. Medlemskap koster kr. 150.- pr. kalenderår.

 

Lagtrening
U8-U10 Easybasket Challenge Trening og Ferdighet 2 økter pr. uke Kr. 1600,- pr. halvår
U11-U13 Trening og Ferdighet 2 økter pr. uke Kr. 1600,- pr. halvår
U14 - U19 Trening og Kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 3000,- pr. år
Young Boys 19-25 Trening og kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 3000,- pr. år
Damer Tening og kampavgift 1 økt pr. uke Kr. 2000,- pr. år
Travelers Trening og kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 3000,- pr. år
Global Trening og kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 3000,- pr. år
XO Trening og kampavgift 1 økt pr. uke Kr. 2000,- pr. år
Tilleggstrening
Ferdighet Grad 1-5 Ferdighet 1 økt pr. uke Kr. 1000,- pr. halvår
Toppsatsning Ferdighet 1 økt pr. uke Kr. 1000,- pr. halvår
Styrketrening Helsestudio 1 økt pr. uke Kr. 800 pr. halvår
Camp Frivillig deltagelse 3 dager pr. Camp Kr. 1000,- pr. Camp
Lisensavgift som betales til forbundet
Lisenssatser for sesongen 2020/2021 (Satsene er inkludert forsikringspremie og betales direkte til forbundet) · U13 (Spillere født 2008 trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,- · U14-U19: Spillere født 2002 -2007 kr. 980,- · U14-U19 halvårslisens etter 1. februar: kr. 650,- · U14-U19 Utvidet**: Spillere født 2002 - 2007 kr. 2098,- · Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2002): Spillere på andre seniorlag kr. 1299,- · Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2002): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner kr. 2100,- · Senior Øvrig halvårslisens etter 1. februar kr. 850,- · BLNO Kvinner (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO Kvinner kr. 1500,- · BLNO Menn (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO Menn kr. 2099,- · BLNO Menn/Kvinner Utvidet** (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO kr. 2900,- · Rullestol (alle alderstrinn): Spillere som utelukkende spiller rullestol kr. 250,- · Dommere og trenere (alle alderstrinn): For dommere og trenere som ikke er spiller i tillegg kr. 250,- · Mosjon (spillere født før 1.1.2001): For spillere som ikke deltar i seriespill kr. 300 Om man bare ønsker å spille 3X3 er det nå vedtatt tre mulige lisenser. • 3X3 engangslisens 150,- (gjelder for en turnering) • 3X3 ordinært senior 500,- (gjelder for hele sesongen) • 3X3 ordinær U14-U19 300,- (gjelder for hele sesongen) Åpne lisenser: · Åpen lisens senior øvrig kr. 1900,- · Åpen lisens yngre og junior (født 2002-2007) kr. 1500,-