Lagspill Voksen

Fyll ut registreringsskjemaet og bli medlem i klubben som koster kr. 150,- pr. år.  

( se priser mm. under KLUBBEN/lag og treningstider)

Gå til påmelding