Lagspill - ungdom

2 Lagtrening pr. uke og seriespill for ungdom fra 8. klasse og ut videregående.
Aldersklasser fra U14 - U19

For å delta i klubbens aktiviteter må man være medlem i klubben. Medlemskap koster kr. 150,- pr. år. 

I tillegg til medlemskapsavgift må man betale for trening og kamper -T/K-avgift.

( se priser mm. under KLUBBEN/lag og treningstider)

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt


SKJETTEN BASKET er en klubb basert på frivillig innsats uten faste ansatte.
Når du melder barnet ditt inn i klubben, så forplikter du som foresatt til å bidra. Ditt bidrag skal være:
  • Stille som hallvakt 2-3 ganger pr sesong
  • Stille som kioskvakt 1-2 ganger pr sesong
  • Tar ansvar for at ditt barn har transport til bortekamper
  • Betaler regningene fra klubben ved forfall
Jeg bekrefter at jeg som foresatt skal bidra som beskrevet
Skjetten basket tar bilder og videoer av sine spillere på trening og kamp. Dette materialet blir brukt i forbindelse med analyser og til markedsføring av klubben. Som foresatt i klubben godkjenner jeg at klubben tar bilder og video som beskrevet.
Som foresatt i klubben godkjenner jeg at klubben tar bilder og videoer som beskrevet