Gøteborg Basketfestival arrangeres i mai hvert år. (avreise onsdag før Kristi himmelfartsdag/hjemreise påfølgende søndag)

Gøteborg Cup er klubbens største arrangement. De som deltar betaler en egenandel som inkluderer reise med turbuss, 4 netters overnatting, 10 måltider, gratis trikk/buss i Gøteborg og gratis inngang til Liseberg, m.m.


Ved påmeldin betales Kr. 800.- til konto 1310 27 49213.Resten beløp (kr. 1500/2000) betales når klubben vet hva kostnadene pr. deltaker blir.  Siste frist for påmelding og betaling av kr. 800.- er 1april. .
Påmeldingen er bindende når første del på kr. 800,- er registrert innbetalt. 

Gøteborg Basketfesitval