Påmelding - Camp

Skjetten Baket holder camp for jenter og gutter i skolens høst - og vinterferie. Campen ledes av klubbens elitetrenere.
Deltakerne deles i grupper etter alder og ferdighet, slik at alle får best mulig utbytte av campen.
Pris pr. camp er kr. 1000,- som betales ved påmelding til konto 1310 27 49213. Merk innbetalingen med deltakers navn og om det er høst -eller vintercamp. Prisen inkluderer fruktmåltid hver dag. Alle deltagerne får en kul vendbar Skjetten camp-trøye. Har spilleren Skjetten camp-trøye fra før, og ikke trenger ny, så får man rabatt på kr. 200,- man betaler da kr. 800,-.

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt