CAMP

Klubben avholder camp 2 ganger i året!

Gjennomføring

Camp gjennomføres i skolens høst- og vinterferie. 

Campen varer i 3 dager mellom kl. 09:00 og kl.16:00.

Alle får en vendbar jersey og ett daglig fruktmåltid. 

Klubben stiller med Elitetrenere på Camper.

Camp Jersey

Jerseyen er sort på utsiden og hvit når den vendes. Jerseyene bør benyttes på de ukentlige treningene da det gjør det enklere for trenerne å inndele spillerne i lag.

Pris

Pris pr. camp er kr. 1000,-.