Sekretariat

På alle hjemmekamper må hjemmelaget stille med et sekretariat. Sekretariatet skal sørger for: tidtaking (start og stopp av spillet), styring av 24-sekundersklokke og føring av kampskjema. Hjemmelaget må med andre ord stille med inntil 3 personer i sekretariatet pr. hjemmekamp.

Sekretariatfunksjonen blir organisert på ulike måter i ulike klubber. Veldig ofte er det foreldre som sitter i sekretariatet. I vår klubb blir sekretariatsfunksjonen ivaretatt av et styremedlem som engasjerer spillere til å gjøre jobben mot betaling.

Lyst til å sitte i sekretariatet? Trykk her