Foreldreinfo

Her finner dere litt informasjon som kan være interessant som foreldre til yngre spillere.


I basketball er det strenge regler for oppførsel, og vi stiller krav til hverandre. Det er også satt regler i system for at vi skal være flinke til å ta vare på hverandre, og være inkluderende.

Her er noen eksempler:

  • Det er ikke lov å banne. Banner man på banen med fører dette automatisk teknisk feil og straffekast til motstander.
  • Det er ikke lov for spillere i kamp å rope til tribunen. Dette gir automatisk teknisk feil og straffe til motstanderen
  • Det er ikke lov å toppe lag før U15, inntil da er hovedregelen at ingen skal spille mindre enn en omgang mindre enn den som spiller mest.
  • Skjetten spiller automatisk alle skal ha ball, eller alle skal skåre før du skårer på nytt, dersom vi leder med 20 poeng i de yngste klassene.Det gir ingen mening i å vinne mye. Vi skal ta vare på medspillere og motspillere.