Priser - sesongen 2019/2020

Tabellen viser priser for våre ulike aktiviteter – lagtrening, tilleggstrening m. m

Lagtrening
U8-U10 Easybasket Challenge Trening og Ferdighet 2 økter pr. uke Kr. 1500,- pr. halvår
U11-U12 Trening og Ferdighet 2 økter pr. uke Kr. 1500,- pr. halvår
U13 - U19 Trening og Kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 2800,- pr. år
Young Boys 19-25 Trening og Kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 2800,- pr. år
Global Trening og kampavgift 1 økt pr. uke Kr. 2000,- pr. år
Stallions Trening og Kampavgift 2 økter pr. uke Kr. 3000,- pr. år
XO Bare trening 1 økt pr. uke Kr. 2000,- pr. år
Tilleggstrening
Ferdighet Grad 1-5 Ferdighet 1 økt pr. uke Kr. 1000,- pr. halvår
Toppsatsning Ferdighet 1 økt pr. uke Kr. 1000,- pr. halvår
Styrketrening Helsestudio 1 økt pr. uke Kr. 800 pr. halvår
Camp Frivillig deltagelse 3 dager pr. Camp Kr. 1000,- pr. Camp
Kampkostnader forbundet
Lisenssatser for sesongen 2019/2020 (Satsene er inkludert forsikringspremie og betales direkte til forbundet) · U13 (Spillere født 2007 trenger kun gyldig lisens fra og med den dagen de fyller 13 år.*): kr. 560,- · U14-U19: Spillere født 2001 -2006 kr. 980,- · U14-U19 halvårslisens etter 1. februar: kr. 700,- · U14-U19 Utvidet**: Spillere født 2000 - 2005 kr. 2100,- · Senior Øvrig (spillere født før 1.1.2000): Spillere på andre seniorlag kr. 1300,- · Senior Øvrig Utvidet** (spillere født før 1.1.2000): Spillere på andre seniorlag enn BLNO Menn/Kvinner kr. 2100,- · Senior Øvrig halvårslisens etter 1. februar kr. 900,- · BLNO Kvinner (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO Kvinner kr. 1500,- · BLNO Menn (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO Menn kr. 2100,- · BLNO Menn/Kvinner Utvidet** (spillere født før 1.1.2001): Spillere i BLNO kr. 3000,- · Rullestol (alle alderstrinn): Spillere som utelukkende spiller rullestol kr. 250,- · Dommere og trenere (alle alderstrinn): For dommere og trenere som ikke er spiller i tillegg kr. 250,- · Mosjon (spillere født før 1.1.2001): For spillere som ikke deltar i seriespill kr. 300 Åpne lisenser: · Åpen lisens senior øvrig kr. 1900,- · Åpen lisens yngre og junior (født 2001-2006) kr. 1500,-