Påmelding styrke

Har du lyst til å delta på STYRKEPROGRAMMET FOR SESONGEN 2018-19?

Prisen for å være med er kr. 800,- pr. halvår.

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt