Gøteborg Basketfestival 20. - 24. mai 2020

Egenandel vil være ca. Kr. 2000,- pr. spiller, inkl. reise med turbuss, 4 netters
overnatting, 10 måltider, gratis trikk/buss i Gøteborg og gratis inngang til
Liseberg, m.m.


Påmelding senest 20.mars. Påmeldingsgebyr på kr. 800.- betales senest 1.april
og resterende ca.ca. kr. 1200.- betales senest 1.mai 2020.
Bindende påmelding er gyldig når første del på kr. 800,- er registrert innbetalt
til konto 1310 27 49213.

Gøteborg Basketfesitval

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt