Påmelding - Camp

Skjetten Baket holder camp for jenter og gutter.
Bli kjent med verdens morsomste ballspill, sammen med Elitetrenere fra Skjetten Basket.

Vi deler opp i grupper etter alder og ferdighet, slik at alle får best mulig utbytte av campen.
Pris: kr. 1000,- som inkluderer fruktmåltid hver dag. Alle deltagerne får en kul vendbar skjetten camp-trøye. Har spilleren skjetten camp-trøye fra før, og ikke trenger ny, så får man rabatt på kr. 200,-.

Opplysninger om spiller

Opplysning om minst en foresatt