CAMP

Klubben avholder camp 2 ganger i året!

Gjennomføring

Camp gjennomføres i skolens høst- og vinterferie. 

Campen varer i 3 dager mellom kl. 09:00 og kl.16:00.

 

Opplegget annonseres særskilt

Pris

Pris pr. camp: annonseres særskilt.